{"Name":"Järpen Bion","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":null},{"Name":"keywords","Content":null}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Hem%22%2C%22Title%22%3A%22Hem%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Program%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5rt%20program%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fevents%2Fby%2Ft93wpddl1nc93uz%2Fjarpen-bion%22%2C%22Label%22%3A%22Boka%20direkt%22%2C%22Title%22%3A%22Boka%20direkt%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjarpenbion%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Facebook%22%2C%22Title%22%3A%22Facebook%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontaktinformation%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2023-06-10T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Tillfälligt stängt"},{"Key":"@season.message","Value":"Vi tar ett välbehövligt sommaruppehåll och återkommer i början av september med nya fräscha filmer. Vi tackar alla som besökt oss under året och hoppas ni kommer igen till hösten. Ha en fantastiskt sommar och simma lugnt."},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"https://www.tickster.com/sv/events/by/t93wpddl1nc93uz/jarpen-bion"},{"Key":"@bookingType","Value":"1"},{"Key":"@heroSortingOrder","Value":"ascending"},{"Key":"@latitude","Value":"63.348558"},{"Key":"@longitude","Value":"13.454105"},{"Key":"@phone","Value":"076-224 23 63"},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"15"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"false"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"month"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"60"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"3"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Cp%3E%3Ca%20title%3D%22Facebook%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjarpenbion%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3EFacebook%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETelefon%3A%26nbsp%3B076-224%2023%2063%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"https://www.facebook.com/jarpenbion/"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":null}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Hem","Title":"Hem"},{"Path":"/program","Label":"Program","Title":"Vårt program"},{"Path":"https://www.tickster.com/sv/events/by/t93wpddl1nc93uz/jarpen-bion","Label":"Boka direkt","Title":"Boka direkt"},{"Path":"https://www.facebook.com/jarpenbion/","Label":"Facebook","Title":"Facebook"},{"Path":"/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontaktinformation"}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.1","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"221118","WebsiteGUID":"d9ab7de2-9b84-4db2-88fa-1b27f4cb95e1"}